biểu diễn trên trục số

1 kết quả phù hợp trong mục biểu diễn trên trục số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên

Bài 1: Cho biểu thức sau:

Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay