Biểu thức lượng giác

57 kết quả phù hợp trong mục Biểu thức lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

Cho biểu thức: Tìm sao cho không phụ thuộc vào giá trị của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức

Chứng minh các hệ thức:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

Không dùng máy tính hoặc bảng số, hãy tính giá trị biểu thức: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh đẳng thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

Rút gọn biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

Cho với . Chứng minh đẳng thức:\tan A+\tan B+\tan C-\tan A\tan B\tan C=\frac{\sin(A+B+C)}{\cos A\cos B\cos C} (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh biểu thức sau

Chứng minh biểu thức sau đây không phụ thuộc :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

a) Cho Chứng minh: b) Cho Chứng minh:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các biểu thức sau đây có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của x.

Chứng minh các biểu thức sau đây có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của x.a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các đẳng thức

Chứng minh các đẳng thức:a) với b)


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay