Biểu thức tọa độ của các

5 kết quả phù hợp trong mục Biểu thức tọa độ của các
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh rằng A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi

Cho điểm phân biệt . chứng minh rằng thẳng hàng khi và chỉ khi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hai vectơ bất kỳ . Chứng minh rằng

cho hai vectơ bất kỳ . Chứng minh rằng :a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu N chia đoạn AB theo tỉ số

Trên trục cho ba điểm sao cho chia đoạn theo tỉ số Tính . Chứng minh rằng nếu chia đoạn theo tỉ số thì ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các vec-tơ

Cho hai vec-tơ Tìm tọa độ các vec-tơ .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay