Biểu thức tọa độ của

12 kết quả phù hợp trong mục Biểu thức tọa độ của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh rằng A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi

Cho điểm phân biệt . chứng minh rằng thẳng hàng khi và chỉ khi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hai vectơ bất kỳ . Chứng minh rằng

cho hai vectơ bất kỳ . Chứng minh rằng :a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu N chia đoạn AB theo tỉ số

Trên trục cho ba điểm sao cho chia đoạn theo tỉ số Tính . Chứng minh rằng nếu chia đoạn theo tỉ số thì ta có:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng nếu đối với hệ tọa độ vectơ có tọa độ là thì .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích vô hướng

Cho . Tính tích vô hướnga) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính:

Cho . Tính:a)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các vec-tơ

Cho hai vec-tơ Tìm tọa độ các vec-tơ .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm Tìm tọa độ hình chiếu

Cho tam giác a. Tìm tọa độ trực tâm b. Tìm tọa độ hình chiếu của xuống
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC Tìm tọa độ trọng tâm G và trực tâm H

Cho tam giác đỉnh . Tìm tọa độ trọng tâm và trực tâm của tam giác.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay