biểu thức

263 kết quả phù hợp trong mục biểu thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc nhất

a/ Giải phương trình
Resized Image
b/ Cho a,b,c khác nhau và khác 0 ,và

Resized Image
Tính giá trị biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Cho hai số dương x và y thoả mãn x+y=1
a) Tính giá trị của biểu thức M= x(x+34) +y(y+34) +2xy +65
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A
b) Rút gọn biểu thức A
c) Với giá trị nào của x thì A < 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn các biểu thức

Rút gọn các biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm tập xác định của biểu thức?
b) Rút gọn biểu thức K
c) Với giá trị nguyên nào của x để biểu thức K nhận giá trị nguyên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

a/ Tính giá trị của biểu thức:
Resized Image
b/ Chứng minh ( với a > 0; b > 0 )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình
Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức- toán 9

1,Với giá trị nào của x thì biểu thức xác định:
Resized Image
2) Rút gọn biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

1.Cho pt : x^{2}-20x-8=0. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt đã cho (Với x1 > x2)
Tính giá trị biểu thức
Resized Image
2 : Giải HPT :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1) Với giá trị nào của x thì biểu thức xác định:

Resized Image
2) Rút gọn biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa và rút gọn A.
b) Tính giá trị của biểu thức A tại x=3-2sqrt{2}
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức sau

1. Giải phương trình:
Resized Image
2. Tính giá trị biểu thức:
Resized Image
3. Rút gọn biểu thức sau:

Resized Image
4. Tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho biểu thức

Resized Image
a. Rút gọn A.
b. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1. Giải phương trình:

Resized Image
2. Giải hệ phương trình:
Resized Image
3. Rút gọn biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức đúng

Chứng minh rằng:
Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay