bình nguyên

4 kết quả phù hợp trong mục bình nguyên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về núi và bình nguyên

a/ Thế nào là núi, bình nguyên (đồng bằng)?
b/ Địa hình đồng bằng có lợi ích gì đối với nông nghiệp?
c/ Địa hình vùng núi ở nước ta thường gặp những thiên tai nào? Theo em cần có biện pháp nào để hạn chế những thiên tai đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cao nguyên bình nguyên

a/ Thế nào là cao nguyên, bình nguyên (đồng bằng)?
b/ Ý nghĩa của hai dạng địa hình trên đối với sản xuất nông nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh bình nguyên và cao nguyên

Bình nguyên và cao nguyên có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh bình nguyên và cao nguyên

Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay