bó mạch

1 kết quả phù hợp trong mục bó mạch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng các bộ phận của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay