bô xít

2 kết quả phù hợp trong mục bô xít
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của bọ xít hại nhãn

Đặc điểm của bọ xít hại nhãn, vải là:
A.Con trưởng thành có màu đen
B. Con trưởng thành có màu xanh
C. Con trưởng thành có màu xanh đen
D. Con trưởng thành có màu nâu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tài nguyên lớn nhất đông nam á

Tài nguyên khoáng sản quan trọng có trữ lượng lớn nhất ở Đông Nam Bộ ?
A. Dầu mỏ
B. Khí tự nhiên
C. Sét cao lanh
D. Bô xít< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay