Bức xạ nhiệt

2 kết quả phù hợp trong mục Bức xạ nhiệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về đối lưu

Đối lưu là gì?
Bức xạ nhiệt là gì?
Trong chân không và trong chất rắn có thể xảy ra đối lưu không? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt xảy ra :
A/ Chỉ ở chân không và chất khí C/ Chỉ ở chất khí
B/ Chỉ ở chất lỏng D/ Ở chất rắn và chân không< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay