bụng sóng

1 kết quả phù hợp trong mục bụng sóng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc truyền sóng

Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f = 50Hz. Trên đây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây này là:
A. 18m/s B. 20m/s C. 24m/s D. 28m/s< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay