bước sóng

120 kết quả phù hợp trong mục bước sóng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý về mạch dao động

Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng lambda1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có lambda2. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng lambda xác định bằng công thức :

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng (Vật lý 12)

Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

so sáng các hiện tượng quang điện

Chọn câu sai khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong :
A. Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạnở hiện tượng quang điện trong.
B. Đều làm bức électron ra khỏi chất bị chiếu sáng.
C. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng.
D. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính electron thoát ra

Khi chiếu vào kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy các e- thoát ra vì
A. chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ. B. công thoát e nhỏ hơn năng lượng phôtôn.
C. bước sóng ánh sáng lớn hơn giới hạn quang điện. D. kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khoảng cách 2 bụng sóng

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:
A. một bước sóng B. hai bước sóng
C. một phần tư bước sóng D. một nửa bước sóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng của sóng

Một dây đàn dài 0,8 m, hai đầu cố định dao động với một bụng ( ở giữa dây). Khi đó bước sóng của sóng trên dây là:
A. 1,6 m B. 1,6 mu m C. 16 m D. 16mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bước sóng ánh sáng

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
A. λ = 0,40 μm B. λ = 0,45 μm
C. λ = 0,68 μm D. λ = 0,72 μm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công thoát của electron

Chiếu ánh sáng có bước sóng lambda=0,18.10^{-6}m vào Vônfram có giới hạn quang điện là lambda_{o}=0,275.10^{-6}m. Công thoát êlectron ra khỏi Vônfram là:
A. 5,5.10^{-20}J B. 6.10^{-19}J
C. 7,2.10^{-19}J D. 8,2.10^{-20}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích
B. Bước sóng của riêng kim loại đó
C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó
D. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng của bức xạ

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10^{-9}m đến 4.10^{-7}m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?
A. Tia X. B. ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của tia hồng ngoại

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về ánh sáng màu

Trong một thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thu được một kết quả λ = 0,526μm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng màu :
A. đỏ B. lục
C. vàng D. tím

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về chùm ánh sáng

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Cho các chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím.
A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.
C. Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một bước sóng xác định.
D. Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng ngang

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=8sin2pileft ( frac{t}{0,1}-frac{x}{50} 
ight )mm , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là
A. λ= 0,1m. B. λ = 50cm. C. λ = 8mm. D. λ = 1m.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng của bức xạ

Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a=1,6mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=1,25m. Đo khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 12 thì được 4,8mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là
A.lambda=559nm Blambda=512nm C.lambda=256nm D.lambda=480nm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu suất quang điện

Một nguồn phát sáng đơn sắc có bước sóng lambda =0,45mu m chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Công thoát của kim loại làm catốt A = 2,25 eV. Cho h=6,625.10^{-34}J.s; c=10^{8}m/s; m=9,1.10^{-31}kg;e=1,6.10^{-19}C. Bề mặt catốt nhận được công suất chiếu sáng P = 5mW. Cường độ dòng quang điện bão hoà của tế bào quang điện I_{bh}=1m A Hiệu suất quang điện là:
A. 35,5% B. 48,3% C. 50% D. 55,3%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chùm sáng đơn sắc

Một chùm ánh sáng có màu xác định
A.là một chùm sáng đơn sắc B.có thể gồm nhiều thành phần đơn sắc khác nhau
C. có đủ bảy màu của cầu vồng. D.có bước sóng xác định

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giới hạn quang điện

Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng lambda_{1}=400nmlambda_{2}=0,25mu m lên catốt của một tế bào quang điện thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electrôn quang điện có độ lớn gấp đôi nhau. Cho h=6,625.10^{-34}J.s, C=3.10^{^{8}}m/s Giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. lambda_{0}=0,555mu m B. lambda_{0}=0,5mu m C. lambda_{0}=0,6mu m D. lambda_{0}=0,4mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ánh sáng đơn sắc

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng hai khe I âng, khoảng cách giữa 2 khe a = 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:
A. 0,6 mu m B. 0,5mu m C. 0,7mu m D. 0,65mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa bước sóng

Bước sóng là:
A. Quãng đường sóng truyền trong 1 giây
B. Khoảng cách giữa 2 phần tử vật chất của môi trường dao động đồng pha.
C. Quãng đường mà sóng truyền đi được trong 1 chu kỳ dao động của sóng.
D. Quãng đường mà mỗi phần tử vật chất của môi trường đi được trong một chu kỳ.< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay