cá voi

6 kết quả phù hợp trong mục cá voi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp chim

Lớp chim có những đặc điểm chung nào? Kể tên 4 đại diện của lớp chim?
Câu 2(2 điểm).
Vì sao cá voi được xếp vào lớp thú mà cá sấu lại xếp vào lớp bò sát?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của cá voi

Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống ở nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của Cá voi

Trình bày đặc điểm cấu tạo của Cá voi thích nghi với đời sống trong nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ cá voi bắt nguồn từ thú

Chứng minh rằng bộ cá voi bắt nguồn từ thú?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm động vật hằng nhiệt

Nhóm động vật nào sau đây đều thuộc nhóm động vật hằng nhiệt?
A. Cá sấu, ếch đồng, giun đất B. Cá voi, cá heo, mèo, chim bồ câu
C. Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép D. Cá rô phi, tôm đồng, cá thu, cá ngừ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đời sống dưới nước của cá voi

Đặc điểm giúpcá voi thích nghi với đời sống dưới nước
a. cơ thể hình thoi, lớp mỡ dưới da dày b.vây lưng to, giữ thăng bằng
c.chi sau dạng bơi chèo d. mình trơn không có vảy< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay