các đại dương

1 kết quả phù hợp trong mục các đại dương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên các Đại Dương lớn trên thế giới

Hãy kể tên các Đại Dương lớn trên thế giới ?Các Đại Dương đó có thông với nhau không ? Đại Dương nào có diện tích lớn nhất ? Đại Dương nào có diện tích nhỏ nhất ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay