Các dạng phương trình

185 kết quả phù hợp trong mục Các dạng phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác sau

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về các dạng của phương trình

Với là số tự nhiên lớn hơn , tìm thỏa mãn phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

Giải phương trình: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình mũ

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

. Giải phương trình:. Tam giác nhọn có các góc thỏa mãn hệ thức :Chứng minh rằng tam giác là tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng phương trình

Với là số tự nhiên lớn hơn , tìm thỏa mãn phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình sau nghiệm

Tìm để phương trình sau nghiệm đúng với mọi :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình sau

Giải phương trình: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a phương trình có nghiệm duy nhất

Với giá trị nào của , phương trình có nghiệm duy nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau1) (1)2) (2)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

. Giải phương trình lượng giác: Cho tam giác với Chứng minh rằng: khi và chỉ khi


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay