các loại thân cây

1 kết quả phù hợp trong mục các loại thân cây
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung các loại thân cây

Có mấy loại thân? Nêu đặc điểm của các loại thân đó và mỗi loại thân cho một ví dụ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay