các loại thân

3 kết quả phù hợp trong mục các loại thân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại thân

Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung các loại thân cây

Có mấy loại thân? Nêu đặc điểm của các loại thân đó và mỗi loại thân cho một ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân lại các loại thân cây

Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay