Các phép toán mũ lôgarit

16 kết quả phù hợp trong mục Các phép toán mũ lôgarit
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh lôgarit

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt khác theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi , trong đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn

Rút gọna) ; b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị các biểu thức

Tính giá trị các biểu thứca) ; b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Tính , biết rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt khác theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi , trong đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho biểu thức Tính logy

Cho biểu thức : Đặt Tính logy theo .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Giả sử Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh tất cả các số a và b sau đây

So sánh tất cả các số sau đây :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh các cặp số

So sánh các cặp số: a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:a)b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:a) với b) với c) với d) với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh

Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Tìm nếu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Biết . Tính :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Tính :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức sau

Rút gọn biểu thức sau :


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay