Các phép toán trên tập hợp

15 kết quả phù hợp trong mục Các phép toán trên tập hợp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hợp, giao, hiệu của các tập hợp trong mỗi cặp

Cho các cặp tập hợpa) b) c) Tìm hợp, giao, hiệu của các tập hợp trong mỗi cặp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số phần tử lớn nhất và bé nhất có thể

Gọi là tập hợp các học sinh của một lớp học có học sinh, lần lợt là tập các học sinh thích môn Toán, tập các học sinh thích môn Văn của lớp này. Biết rằng có học sinh thích môn Toán và học sinh thích môn Văn.a) Hãy biểu diễn dưới dạng biểu đồ. Tìm số phần tử lớn nhất và bé nhất có thể có của tập hợp .b) Giả sử tập có 3 phần tử. Có bao nhiêu phần tử thuộc tập ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi trong tập M có bao nhiêu số chia hết cho 35

Cho tập của số tự nhiên mà mỗi số thì chia hết cho hoặc chia hết cho hoặc chia hết cho cả . Biết rằng trong số ấy có số chia hết cho số chia hết cho . Hỏi trong tập có bao nhiêu số chia hết cho .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài 101571

Cho a)Tính b)Kiểm chứng công thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tập hợp sau:

Cho tập hợp sau:A: Tập hợp các tứ giác lồiB: Tập hợp các hình bình hànhC: Tập hợp các hình thoiD: Tập hợp các hình chữ nhậtE: Tập hợp các hình vuôngF: Tập hợp các tứ giác nội tiếp được trong một đường tròna) Xác định quan hệ bao hàm (nếu có) giữa từng đôi trong các tập hợp trênb) Xác định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thị dưới hình thức khoảng, nửa khoảng, đoạn các tập số thực sau

Biểu thị dưới hình thức khoảng, nửa khoảng, đoạn các tập số thực saua) b) c) d) e)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép toán sau:

Thực hiện các phép toán sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép toán sau:

Thực hiện các phép toán sau: a) -\infty,-2] \end{cases} \right\left\{ \begin{array}1<x\leq 3 \\ x\geq 2 \\\varnothing \end{cases} \right
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phần bù của các tập hợp sau trong R

Xác định phần bù của các tập hợp sau trong R a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong hình học phẳng, một tập hợp điểm E được gọi là lồi, nếu

Trong hình học phẳng, một tập hợp điểm E được gọi là lồi, nếu với mỗi cặp điểm , đoạn thẳng MN được chứa trong Ea) Chứng tỏ rằng giao của hai tập hợp lồi là một tập hợp lồi.b) Hợp của hai tập hợp lồi có phải là một tập hợp lồi không?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh các đẳng thức :

Chứng minh các đẳng thức :a) .b) . (Tính chất phân phối)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một kỳ thi, Hỏi trường A giành được tất cả bao nhiêu giải?

Trong một kỳ thi, trường Trần Quý Cáp có 12 học sinh giành được các giải thưởng trong đó: học sinh giành được it nhất hai giải, học sinh giành được ít nhất giải; học sinh giành được số giải nhiều nhất, mỗi em giải. Hỏi trường A giành được tất cả bao nhiêu giải?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một nhà ăn có 95 chiếc bàn và có Có chắc rằng phải có một bàn có ít nhất

Một nhà ăn có chiếc bàn và có tổng cộng chỗ ngồi. Có chắc rằng phải có một bàn có ít nhất chỗ ngồi hay không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các phép toán trên tập hợp,

Học sinh của lớp học nọ tiến hành giải bài toán. Biết rằng cả lớp đều giải được ít nhất một bài, trong lớp có em giải được bài toán thứ nhất, em giải được bài toán thứ hai, em giải được bài toán thứ ba, em giải được cả hai bài thứ nhất và thứ ba, em giải được cả hai bài thứ hai và thứ ba, em giải được cả hai bài thứ nhất và thứ hai, và có mỗi một em được điểm vì đã giải được ba bài. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em tất cả ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho Alà tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10 Hãy xác định

Cho là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, {} và {}.Hãy xác định .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay