cách li sinh thái

1 kết quả phù hợp trong mục cách li sinh thái
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các dạng cách li sinh vật

Dạng cách li nào sau đây không thuộc cách li trước hợp tử?
A. Cách li nơi ở. B. Cách li tập tính. C. Cách li thời gian. D. Cách li sinh thái.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay