cách mạng Tân Hợi

3 kết quả phù hợp trong mục cách mạng Tân Hợi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của cách mạng Tân Hợi 1911

Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cách mạng Tân hợi năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cách mạng Tân hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi

Trình bày ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay