Cân bằng phản ứng hóa học

2 kết quả phù hợp trong mục Cân bằng phản ứng hóa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cân bằng phản ứng hóa học

Thay vào dấu hỏi công thức của những chất để phản ứng thực hiện được hoàn toàn rồi cân bằng các phản ứng đó.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng hóa học

Cân bằng các phản ứng hóa học sau:
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay