Cân bằng phản ứng

8 kết quả phù hợp trong mục Cân bằng phản ứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng

Câu 1
Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất SO3.
Câu 2
Cân bằng các PTHH theo sơ đồ phản ứng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Điền chất thích hợp vào chỗ trống và cân bằng các phản ứng oxh khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hằng số cân bằng của phản ứng

Phản ứng :

Resized Image
được thực hiện trong bình kín ở nhiệt độ không đổi. Nồng độ ban đầu của CO và Cl2 bằng nhau và bằng 0,4 M.
a) Tính hằng số cân bằng của phản ứng, biết rằng khi hệ đạt trạng thái cân băng thì còn lại 50% lượng khí CO ban đầu.
b) Sau khi cân bằng được thiết lập ta thêm 0,1 mol CO vào 1 lít hỗn hợp. Tính nồng độ mol các chất lúc cân bằng thứ hai được thiết lập.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cân bằng phản ứng hóa học

Thay vào dấu hỏi công thức của những chất để phản ứng thực hiện được hoàn toàn rồi cân bằng các phản ứng đó.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng hóa học

Cân bằng các phản ứng hóa học sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng

Cân bằng các phản ứng sau, xác định chất khử, chất oxi hóa.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng

Cân bằng các phản ứng sau, xác định chất khử, chất oxi hóa.

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay