cận thị

3 kết quả phù hợp trong mục cận thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt tật cận thị và tật viễn thị

Câu 1
Có nên thờ ơ, xa lánh người bị nhiễm AIDS không? Vì sao?
Câu 2
Phân biệt tật cận thị và tật viễn thị. Tại sao khi đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng và quá gần thì sẽ gây tật cận thị ở mắt?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão

Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục: tật cận thị và tật mắt lão.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh của vật ở mắt cận thị

ở mắt cận thị ảnh của vật sẽ xuất hiện ở:
a. Ngay điểm mù b. Ngay điểm vàng.
c.Phía tr¬¬ước màng lư¬ới. d. Phía sau màng lư¬¬ới.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay