cạnh tranh

6 kết quả phù hợp trong mục cạnh tranh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới

Nguy cơ lớn nhất đe dọa đến hòa bình thế giới là:
A.Sự cạnh tranh kinh tế gay gắt giữa các quốc gia
B. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố
C.Mối quan hệ bất bình đẳng giữa nước giàu và nước nghèo
D. Nạn buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh

Các sinh vật cùng loại hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những diều kiện nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ cạnh tranh

Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là:
A.giun sán sống trong cơ thể lợn
B.các loài cỏ dại và lúa cùng sống trên ruộng đồng
C.khuẩn lam thường sống cùng với nhiều loài động vật xung quanh
D.thỏ và chó sói sống trong rừng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự cạnh tranh của quần thể

Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì:
A. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong.
B. sự hỗ trợ giữa các cá thể tăng, quần thể có khả năng chống chọi tốt với những thay đổi của môi trường.
C. khả năng sinh sản của quần thể tăng do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực với cá thể cái nhiều hơn.
D. trong quần thể cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể

Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật
A. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.
B. thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong.
C. đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường.
D. xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về quan hệ hỗ trợ

Trong vườn cây có múi thường loài kiến hôi chuyên đưa những con rệp cây lên chồi non nhờ vậy rệp lấy được nhiều nhựa cây và thải ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Người ta thường thả kiến đỏ vào sống vì kiến đỏ này đuổi được loài kiến hôi đồng thời nó cũng tiêu diệt sâu và rệp cây. Xét mối quan hệ giữa: 1. rệp cây và cây có múi; 2. quan hệ giữa rệp cây và kiến hôi; 3. quan hệ giữa kiến đỏ và kiến hôi; 4. quan hệ giữa kiến đỏ và rệp cây. Tên các quan hệ trên theo thứ tự là:
A. 1. Quan hệ hỗ trợ 2. hợp tác 3. cạnh tranh 4. động vật ăn thịt con mồi
B. 1. Quan hệ hỗ trợ 2. hội sinh 3. cạnh tranh 4. động vật ăn thịt con mồi
C. 1. Quan hệ kí sinh 2. hội sinh 3. động vật ăn thịt con mồi 4. cạnh tranh
D. 1. Quan hệ kí sinh 2. hợp tác 3. cạnh tranh 4. động vật ăn thịt con mồi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay