Cấp số cộng

82 kết quả phù hợp trong mục Cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Câu 1
Tìm ảnh của đường tròn
Resized Image
Qua phép đối xứng trục Ox
Câu 2
Cho cấp số cộng ( Un) có : U2 + U5 –U3 = 10 và U4 + U6 = 26. Tìm 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tổng quát của dãy số

1- Cho dãy số (un) được xác định:
Resized Image
a-Xác định u5, u7
b- Dãy số (vn) xác định như sau :
Resized Image
. Chứng minh dãy số (vn) là một cấp số nhân.
c- Lập công thức tổng quát của dãy số (un)
2- Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn
Resized Image
Hãy tính tổng của 348 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3- Giả sử các số 5x-y , 2x+3y , x+2y lập thành một cấp số cộng, các số
Resized Image
lập thành một cấp số nhân . Tìm x, y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Câu1(2đ): Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có

Resized Image
Câu2(3đ): Cho hàm số
Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Câu3(3đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Resized Image
và SA vuông góc với đáy.
a)Chứng minh BD vuông góc với (SAC).
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Câu1(2đ): Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

Câu2(3đ): Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Câu3(3đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Resized Image và SA vuông góc với đáy.
a)Chứng minh BD vuông góc với (SAC).
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng tổng quát

Câu 1) Cho tam giác ABC thoả mãn
Resized Image
Chứng minh rằng SinA, SinB, SinC lập thành cấp số cộng.
Câu 2)Resized Image
1. Cho dãy số Resized Imagexác định như sau
Resized Image
a/ Xác định số hạng tổng quát Resized Image
b/ Tìm Resized Image

2. Tìm giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng

Bài 1 Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng bình phương của chúng bằng 120.
Bài 2: Tìm 5 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 25 và tổng bình phương của chúng bằng 165.
Bài 3: Cho một cấp số cộng left ( u_{n} 
ight ) có u5 + u19 = 90. Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của left ( u_{n} 
ight )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên và công sai

Tìm số hạng đầu tiên và công sai của các cấp số cộng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai

Cho một cấp số cộng left ( u_{n} 
ight ) có: u1 = 1 và u2 = 5
a) Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho
b) Tìm u2, u3, u4.
c) Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập cấp số cộng

a) Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:

Resized Image
b) Cho tam giác ABC có sin2A, sin2B, sin2C theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
Chứng minh rằng B ≤ 600.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công sai của cấp số cộng

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công sai của cấp số cộng

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm cấp số cộng

Tìm cấp số cộng (u_n ) biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai của cấp số cộng

Cho cấp số cộng (un) được xác định bởi:

Resized Image1. Tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un).
2. Tìm số hạng thứ 101 và tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3. Số 1001 là số hạng thứ bao nhiêu.
4. Tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên để bằng 290.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về cấp số cộng

Cho cấp số cộng (un) được xác định bởi:

Resized Image

1. Tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un).
2. Tìm số hạng thứ 99 và tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3. Số –1001 là số hạng thứ bao nhiêu.
4. Tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên để bằng –290.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số

Ba số x+y,x-y,2x-y/2 theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời ba số x+4,1-y,-x-3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tìm x,y.
Cho dãy số (u_{n} ) thoả mãn:

Resized Image. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên

y=x^{3}-(m+3)x^{2}+3mx-2m (1) với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=0
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (1) cắt đ¬ờng thẳng (d): y= - 2x tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng theo một thứ tự nào đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số

Một cấp số cộng có số hạng thứ ba bằng , số hạng thứ bằng . Tìm số hạng thứ của cấp số đó.


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay