Cấp số cộng

82 kết quả phù hợp trong mục Cấp số cộng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tổng:

Tìm tổng: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để ba nghiệm phân biệt của phương

Tìm để ba nghiệm phân biệt của phương trình: lập thành một cấp số cộng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm ba góc đó

Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm ba góc đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiệu giữa số hạng cuối và số hạng đầu là 30. Tìm cấp số đó

Một cấp số cộng có 11 số hạng. Tổng các số hạng là 176. Hiệu giữa số hạng cuối và số hạng đầu là 30. Tìm cấp số đó
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm bốn số đó.

Bốn số nguyên lập thành một cấp số cộng. Tổng của chúng bằng và tổng nghịch đảo của chúng bằng . Tìm bốn số đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho một cấp số cộng, biết

Cho một cấp số cộng, biết . Tìm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

lập thành một cấp số cộng với công sai dương là dãy số

Cho số dương . Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để dãy số lập thành một cấp số cộng với công sai dương là dãy số là một cấp số cộng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biết rằng các nghiệm này lập thành một cấp số cộng

Tìm các nghiệm của phương trình: (1)Biết rằng các nghiệm này lập thành một cấp số cộng với .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hai cấp số cộng: Tìm tỉ số

Cho hai cấp số cộng: với công sai .với công sai .Gọi tổng của số hạng đầu của mỗi cấp số theo thứ tự là,Tìm tỉ số của các số thứ của hai cấp số đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số Chứng minh rằng nếu

Cho hàm số , trong đó là các hằng số với . Chứng minh rằng nếu là một cấp số cộng thì cũng là một cấp số cộng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho cấp số cộng Hãy xác định số hạng

Cho cấp số cộng Hãy xác định số hạng của cấp số, biết rằng:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một vật rơi tự do

Một vật rơi tự do(sức cản không khí coi là không đáng kể) sau giây đầu tiên đi được . Trong mỗi giây sau vật đi được quãng đường dài hơn so với quãng đường đi được trong giây liền trước đó. Hỏi cần bao nhiêu thời gian để vật rơi tự do cao tới mặt đất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu a,b,c là số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng thì :

Chứng minh rằng nếu a,b,c là số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng thì :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức:

Gọi là các số hạng của một cấp số cộng với . Rút gọn biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tỉ lệ giữa các nghiệm của một phương trình trùng phương

Tìm tỉ lệ giữa các nghiệm của một phương trình trùng phương biết rằng các nghiệm này lập thành một cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

Cho là một cấp số cộng. Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?a) b) c) d) với *.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tính số hạng đầu và công sai của nó

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Hãy tính số hạng đầu và công sai của nóa) c) b) d) e) f)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hai số thực biết rằng

Tìm hai số thực , biết rằng là một cấp số cộng và là một cấp số nhân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho cấp số cộng Tìm số hạng đầu tiên và công sai Tính tổng số của 20 số hạng đầu tiên

Cho cấp số cộng thỏa mãn .a) Tìm số hạng đầu tiên và công saib) Tính tổng số của 20 số hạng đầu tiênc) Tính tổng


< Lùi ... 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay