Cấp số cộng

82 kết quả phù hợp trong mục Cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm công sai của một cấp số cộng hữu hạn

Tìm công sai của một cấp số cộng hữu hạn, biết số hạng đầu và só hạng cuối cùng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết chín số xen giữa các số -3 và 37 để được một cấp số cộng có 11 số hạng

Viết chín số xen giữa các số -3 và 37 để được một cấp số cộng có 11 số hạng


< Lùi ... 1 2 3 4 5 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay