Cấp số nhân

50 kết quả phù hợp trong mục Cấp số nhân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tổng quát của dãy số

1- Cho dãy số (un) được xác định:
Resized Image
a-Xác định u5, u7
b- Dãy số (vn) xác định như sau :
Resized Image
. Chứng minh dãy số (vn) là một cấp số nhân.
c- Lập công thức tổng quát của dãy số (un)
2- Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn
Resized Image
Hãy tính tổng của 348 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3- Giả sử các số 5x-y , 2x+3y , x+2y lập thành một cấp số cộng, các số
Resized Image
lập thành một cấp số nhân . Tìm x, y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn- toán 11

Câu 1:Tính các giới hạn sau

Resized Image

Câu 2:Cho hàm số
Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?

Câu 3:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Câu 1:Cho hàm số

Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?
Câu 2:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Câu 1:Cho hàm số

Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?
Câu 2:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

câu 1.Cho hàm số

Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?
Câu 2:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công bội của cấp số nhân

Cho dãy số (un) xác định bởi:

Resized Image
a. Chứng minh dãy số (vn) với vn = un – 1 là một cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân đó.
b. Xác định số hạng tổng quát của dãy số (un).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công sai và công bội

Câu 1: cho (un) là một cấp số cộng vô hạn với u1=3, u9=-37; (vn) là một cấp số nhân vô hạn với v1=2, v6=486. Tìm công sai d của csc (un), công bội của csn (vn) và tính v10 + (u1+u2+...+u15).
Câu 2: tính
A=7+77+777+...+777...77(n số 7)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số

Ba số x+y,x-y,2x-y/2 theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời ba số x+4,1-y,-x-3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tìm x,y.
Cho dãy số (u_{n} ) thoả mãn:

Resized Image. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân

Ba số lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng.Áp dụng: Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, biết tổng của chúng bằng , tổng các bình phương của chúng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết dạng khai triển của cấp số nhân

Viết dạng khai triển của cấp số nhân lùi vô hạn trong mỗi trường hợp sau:a) Công bội , tổng .b) tổng , số hạng thứ hai .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tổng vô hạn

a)Tính các tổng vô hạn:b) Tìm dạng phân số của số thập phân vô hạn tuần hoàn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh lôgarit

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt khác theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi , trong đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:Với điều kiện ba số: theo thứ tự đó tạo thành một cấp số nhân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tìm các giá trị của x để các giá trị tương ứng của y lập thành cấp số nhân

Cho hàm số : Hãy tìm các giá trị của x để các giá trị tương ứng của y lập thành cấp số nhân : ; ; ; ... Chứng tỏ rằng các giá trị của tìm được trong câu ) lập thành một cấp số cộng. Tính công sai của cấp số cộng đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về thể tích khối đa diện

Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng , diện tích toàn phần bằng và các cạnh lập thành một cấp số nhân.Tính các cạnh của hình hộp đó khi . Xác định để tồn tại hình hộp chữ nhật có các tính chất nêu trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tổng các số hạng của cấp số nhân

a) Cho một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng thứ nhất và tổng của nó là . Tìm tổng các bình phương các số hạng của cấp số đó.b) Tìm để cấp số sau đây: ở đây trở thành cấp số nhân lùi vô hạn? Tìm tổng các số hạng của cấp số nhân đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về cấp số nhân

Cho và theo thứ tự chúng lập thành một cấp số nhân với công bội . Chứng minh rằng:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt khác theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi , trong đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Cho tam giác các góc theo thứ tự lập thành một cấp số nhân có công bội Chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tính tổng cấp số nhân vô hạn

a) Lập công thức tính tổng cấp số nhân vô hạn có công bội b) Tìm số


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay