cấu hình Electron

6 kết quả phù hợp trong mục cấu hình Electron
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron

Một hợp chất B vô cơ được tạo nên từ ion M3+ và ion X- . Tổng số hạt trong hợp chất là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn tổng số hạt trong M3+ là 16.
a) Viết cấu hình electron của M, M3+, X, X-
b) Xác định CTPT hợp chất B. Viết phương trình hóa học khi cho B lần lượt tác dụng với các dung dịch sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử

Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y(Z = 17)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. Cho biết nguyên tố X, Y,là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b. Liên kết giữa X, Y trong hợp chất XY2 là loại lie6nke61t gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu hình electron của nguyên tử S là

Cấu hình electron của nguyên tử S là :

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên nhân liên kết thành phân tử

Do nguyên nhân nào mà các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử?
A. Vì chúng có độ âm điện khác nhau
B. Vì chúng có tính chất khác nhau
C. Để có cấu hình electron lớp ngoài cùng bền vững giống khí hiếm
D. Để lớp ngoài cùng có nhiều electron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm ion có chung cấu hình e

Trong số các ion sau đây : Na^{+}, Cl^{-}, Mg^{2+}, Ba^{2+}, S^{2-}, K^{+}, Al^{3+}, F^{-}, Fe^{3+} có bao nhiêu ion có chung cấu hình electron 1s^{2}2s^{2}2p^{6} ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sắp xếp bán kính theo chiều tăng dần

Hợp chất E tạo từ ion X^{n+} và Y-. Cả X^{n+}, Y- đều có cấu hình e là 1s2 2s2 2p6.

Sắp xếp bán kính của X, Y, X^{n+} và Y- theo chiều tăng dần là

A. X^{n+} < Y < Y- < X. B. X^{n+} < Y < X < Y-

C. X^{n+} < Y- < Y < X. D. Y < Y- < X^{n+} < X< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay