câu hỏi lý thuyết vật lý

2 kết quả phù hợp trong mục câu hỏi lý thuyết vật lý
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi quả bóng đập vào tường

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng
A. chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. chỉ làm biến dạng quả bóng.
C. chông làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
D. vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vật nào sau đây là vật dẫn điện

Vật nào sau đây là vật dẫn điện?
A. Thanh gỗ khô
B. Một đoạn ruột bút chì
C. Đoạn dây nhựa
D. Thanh thủy tinh< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay