cấu tạo của máy ảnh

1 kết quả phù hợp trong mục cấu tạo của máy ảnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của máy ảnh

a/ Nêu cấu tạo của máy ảnh
b/ Cơ sở nào để khẳng định vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay