cấu tạo ngoài

9 kết quả phù hợp trong mục cấu tạo ngoài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn

- Da khô có vảy sừng bao bọc 
ightarrow Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.
- Có cổ dài
ightarrow Phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
- Mắt có mí cử động, có nước mắt 
ightarrow Bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô.
- Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu 
ightarrowBảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.
- Thân dài đuôi rất dài 
ightarrow Động lực chính của sự di chuyển.
- Bàn chân có 5 ngón có vuốt 
ightarrow Tham gia sự di chuyển trên cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thân

Câu 1: ( 2,0 điểm) Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của con tôm sông

1 Trình bày cấu tạo ngoài của con tôm sông ? (1.5đ).
2. Vì sao con mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp? (1.5đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thỏ

Nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của thủy tức

a. Hãy trình bày cấu tạo ngoài và sinh sản của thủy tức?
b. Sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi của thủy tức và san hô khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ếch thích nghi đời sống dưới nước

Trỡnh bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước, vừa trên cạn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép

Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống bơi lặn trong nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng là :
A Da khô có vảy sừng C Thân dài , đuôI rất dài
B Mí mắt cử động , tai có màng nhĩ . D Bàn chân 5 ngón có vuốt .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay