cấu tạo trong

9 kết quả phù hợp trong mục cấu tạo trong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng các bộ phận của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong và chức năng của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu vai trò của ngành thân mềm

Câu 1 Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2 Trình bày đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú

Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học ? (2đ)
Câu 2: Trình bày vai trò của thú ? Cho ví dụ minh họa từng vai trò của thú ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của phiến lá

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thằn lằn

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong miền hút của rễ

So sánh cấu tạo trong miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của phiến lá

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay