Cầu thận

1 kết quả phù hợp trong mục Cầu thận
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị chức năng của thận

4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:
a. Cầu thận, nang cầu thận.
b. Nang cầu thận, ống thận.
c. Cầu thận, ống thận.
d. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay