cấu trúc của ADN

2 kết quả phù hợp trong mục cấu trúc của ADN
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN.

Nêu cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của ADN theo watson - crick

trình bày cấu trúc của ADN theo mô hình của watson - crick năm 1953< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay