cấu trúc NST

1 kết quả phù hợp trong mục cấu trúc NST
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của NST thường và NST giới tính

So sánh cấu trúc của NST thường với cấu trúc của NST giới tính.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay