cây hai lá mầm

4 kết quả phù hợp trong mục cây hai lá mầm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Câu 1-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
Câu 2-Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt cây 2 lá mầm và 1 lá mầm

Nhận biết cây hai lá mầm và cây một lá mầm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm cây hai lá mầm

Nhómcâygồmtoàncâyhailámầmlà:
A. Câyxoài, câylúa
B. Câylúa, câyngô
C. Câymít, câyxoài
D. Câymít, câyngô

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những bộ phận của hạt

Hạt gồm những bộ phận nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản của hạt cây 1 lá mầm và hạt cây hai lá mầm?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay