cây xanh có hoa

1 kết quả phù hợp trong mục cây xanh có hoa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bộ phận chính của cây xanh có hoa

Câu 1: ( 2 điểm ) Cây xanh có hoa có những cơ quan chính nào ? Chức năng ?

Câu 2 : ( 2điểm ) Những điều kiện nào cần thiết cho hạt nãy mầm ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay