chân khớp

6 kết quả phù hợp trong mục chân khớp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Sâu bọ ?

b. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp

Câu 1
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?
Câu 2(2điểm)
Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng : về tập tính và môi trường sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành chân khớp

Nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành chân khớp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của chân khớp

Chân khớp có tập tính phong phú vì chúng có:
a- Hệ tuần hoàn hở c- Hệ thống ống khí phát triển b- Hệ thần kinh phát triển d- Phát triển qua biến thái

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của lớp sâu bọ

Đặc điểm nào để phân biệt lớp sõu bọ với các lớp khác trong ngành chõn khớp? Kể tên 10 đại diện sâu bọ mà em biết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các lớp của ngành chân khớp

Trong các lớp của ngành chân khớp đã học,lớp có giá trị lớn nhất về thực phẩm:
a.Sâu bọ b.Hình nhện c.Nhiều chân d. Giáp xác< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay