chất cách điện

9 kết quả phù hợp trong mục chất cách điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về chất dẫn điện

a. Chất dẫn điện là gì, chất cách điện là gì? Cho ví dụ
b. Dòng điện trong kim loại là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về chất dẫn điện

a) Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện? Cho ví dụ minh họa.

b) Khi thổi vào mặt bàn thì bụi bay đi. Tại sao cánh quạt điện khi quay thổi gió mạnh, sau một thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất cách điện

Chất cách điện là gì? Kể tên ba loại chất cách điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy ước chiều của dòng điện

a. Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Cho biết dòng điện trong kim loại là gì?

b. Nêu quy ước chiều dòng điện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm chất cách điện

Thế nào là chất dẫn điện ? Cho 3 ví dụ
Thế nào là chất cách điện ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về chất dẫn điện

a. Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì?
b. Kể tên 2 chất cách điện, 2 chất dẫn điện thường dùng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy ước chiều dòng điện

a. Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Cho biết dòng điện trong kim loại là gì?
b. Nêu quy ước chiều dòng điện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm chất cách điện

Trong nhóm chất su,nhóm chất nào là chất cách điện
a.không khí,nước thường dùng,gỗ khô
b.Chất dẽo,nhựa,nhôm
c.Thủy tinh,sứ,cao su
d.Giấy,nhựa thông,chì.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất dẫn điện tốt nhất

Chất dẫn điện tốt nhất,chất cách điện tốt nhất là:
A. Đồng và nhựa
B. Nhôm và sứ
C. Bạc và sứ
D. Bạc và nước nguyên chất< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay