chât điểm

9 kết quả phù hợp trong mục chât điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm

Một chất điểm khối lượng m=500 g chuyển động dọc theo trục Ox dưới tác dụng không đổi F cùng phương với quỹ đạo chuyển động. Biết phương trình chuyển động của vật có dạng x=10 + 5t - 2t² với x tinh bằng m, t tính bằng s
a) Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm, gia tốc của chât điểm,quãng đường mà chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đén khi vận tốc bằng 0
b) Xác định quãng đường mà vật đi dươc trong giây thứ 2
c) Xác định chiều và độ lớn của lực F, công của lực F thực hiện được sau khoảng thời gian t=4 ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thời gian của chất điểm

Một đường vòng tròn bán kính R gồm hai nửa bằng nhau AmB và AnB như hình vẽ H.1.1.

Resized Image
Có hai chất điểm xuất phát đồng thời từ A và chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Hỏi sau bao lâu chúng sẽ gặp nhau. Biết vận tốc của chuyển động trên nửa AmB là v1 và trên nửa AnB là v2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thời gian rơi tư do

Một chất điểm khối lượng m=200 g rơi tự dờt độ cao h = 20m, sau đó rơi vào trong một chất lỏng có lực cản môi trường tỉ lệ thuận vs tốc độ của vật vs hệ số tỷ lệ k = 0,2 kg/s
a)Tìm thời gian rơi tư do, vận tốc của chất điểm khi chạm mặt chất lỏng
b)tìm quãng đường mà vật đi được trong chất lỏng đến khi vận tốc
không đổi,công của lực cản môi trường trên đoạn đường đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm

Một chất điểm khối lượng m=500 g chuyển động dọc theo trục Ox dưới tác dụng không đổi F cùng phương với quỹ đạo chuyển động. Biết phương trình chuyển động của vật có dạng x=10 + 5t - 2t² với x tinh bằng m, t tính bằng s
a) Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm, gia tốc của chât điểm,quãng đường mà chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đén khi vận tốc bằng 0
b) Xác định quãng đường mà vật đi dươc trong giây thứ 2
c) Xác định chiều và độ lớn của lực F, công của lực F thực hiện được sau khoảng thời gian t=4 ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí của chất điểm theo thời gian

. Để xác định vị trí của chất điểm theo thời gian, ta cần
A. Một hệ tọa độ vuông góc.
B. Một vật làm mốc và một đồng hồ.
C. Một hệ quy chiếu.
D. Đường biểu diễn quỹ đạo chuyển động của chất điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ năng trong dao động điều hòa

Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t) (x:cm,t:s). Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là
A. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J. D. E = 0,32mJ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động của chất điểm

Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=5cos(2πt)cm, chu kỳ dao động của chất điểm là
A. T = 1s. B. T = 2s. C. T = 0,5s. D. T = 1Hz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về dao động điều hòa

Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay