chất khoáng

3 kết quả phù hợp trong mục chất khoáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây

Động lực nào giúp cho dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét? Nếu một mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống có thể tiếp tục đi lên được không ? Vì sao ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của đất

Hai thành phần chính của đất là chất khoáng và: A.nước B.không khí C.chất hữu cơ D.chất vô cơ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương thức hấp thụ của cây

Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?
A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.
B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.
C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.
D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay