chất khử

6 kết quả phù hợp trong mục chất khử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng- hóa 10

Câu 1 Có một hỗn hợp A gồm sắt và kim loại M hóa trị không đổi, hỗn hợp nặng 15,06 g. Chia A thành 2 phần bằng nhau.
Phần I hòa tan hết vào d.d HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 đkc
Phần II hòa tan hết vào d.d HNO3 loãng có dư thu được 3,36 lít khí NO đkc
Viết các PTHH, tìm tên của kim loại M
Câu 2: Các chất và ion sau có thể đóng vai trò chất oxi hóa hay chất khử: Zn, S, Cl2, FeO, SO2, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Cl^{-}; Lấy ví dụ minh họa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chất khử, chất oxi hóa

Hoàn thành các phương trình hóa học sau; xác định chất khử, chất oxi hóa
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

1/ Viết CT electron và CT cấu tạo của CH4 (Z_{C}= 6). Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgO (Z_{Mg}g=12; Z_{O}=8).
2/ Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá - khử tương ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng

Cân bằng các phản ứng sau, xác định chất khử, chất oxi hóa.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng

Cân bằng các phản ứng sau, xác định chất khử, chất oxi hóa.

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của cacbon vô định hình

Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm
A. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mũi khoan, dao cắt kính.
D. điện cực, chất khử.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay