chất thải rắn

1 kết quả phù hợp trong mục chất thải rắn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Chọn những câu trả lời đúng :” các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?”
A. Các khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
B. Các chất phóng xạ
C. Ô nhiễm do sinh vật gây ra
D. Các chất thải rắn
E. Các chất thải trong xây dựng ( Vôi, cát , đất, đá,…)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay