Châu âu

30 kết quả phù hợp trong mục Châu âu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1): - Nêu tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu? Vì sao ngành công nghiệp truyền thống ở Châu Âu bị giảm sút?
Câu 2): Diện tích hoang mạc ở lục địa Ôxtrâylia khá lớn – Hãy giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất nông nghiệp cở Châu Âu

Hãy trình bày sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu? Vì sao nền nông nghiệp đạt hiệu quả cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lãnh địa phong kiến

Câu 1
Thế nào là lãnh địa phong kiến? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế trong lãnh địa?

Câu 2:(3 điểm)
Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ở Chân Âu được hình thành như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển công nghiệp của châu Âu.

Câu 1: Tại sao nói châu Âu có sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa? (3 điểm)
Câu 2:Trình bày sự phát triển công nghiệp của châu Âu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu khí hậu châu Âu

Câu1: (3điểm)
Nêu các kiểu khí hậu của châu Âu, kiểu khí hậu nào chiếm vị trí lớn nhất.

Câu2: (3điểm)
Kể tên các bỉên của châu Âu ? Tại sao châu Âu lại nhiều biển như vậy.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu

a. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?
b. Trình bày sự ra đời và phát triển của Liên minh châu Âu ( EU)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân số châu âu

Câu 1: Tình hình dân số Châu Âu hiện nay so với dân số Thế giới như thế nào? Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Châu Âu già đi?
Câu 2: Trình bày các điều kiện tự nhiên có thuận lợi gì để phát triển kinh tế ở Đông Âu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính về địa lý Hoa Kì

Cõu 1 (2 điểm)
Trình bày những đặc điểm chính về vị trí địa lý của Hoa Kì, vị trớ địa lý của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phỏt triển kinh tế ?
Cõu 2: (3 điểm)
Khái niệm liên kết vựng châu Âu. Làm rừ những lợi ích của việc liên kết vựng Ma-xơ Rai-nơ, qua đó cho biết ý nghĩa của việc phỏt triển các liên kết vựng trong Liên minh châu Âu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU

EU là chữ viết tắt của tổ chức kinh tế nào?
A. Cộng đồng kinh tế châu Âu B. Liên minh châu Âu
C. Cộng đồng châu Âu D. Liên minh kinh tế châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, LỢI ÍCH SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN CHUNG.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí địa lý của việt nam

Việt Nam là một bộ phận của châu :
A. Âu . B.Phi . C. á. D. Mĩ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các loại định hình chính của châu Âu

Trình bày sự phân bố các loại định hình chính của châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á

Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là:
a. Dãy An-pơ b. Dãy Cac-pat c. Dãy U-ran c. Dãy Xcan-di-na-vi .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Độ dài bở biển châu âu

Bờ biển châu Âu dài khoảng :
a. 43.000 km b. 43.500 km c. 43.600 km d. 43.700 km

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức liên minh châu âu

Tại sao nói Liên minh Châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình
thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền nông nghiệp Châu Âu

Trình bày đặc điểm của nền nông nghiệp Châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kiểu khí hậu của châu Âu

Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Âu là :
a. Khí hậu hàn đới . c. Ôn đới hải dương
b. Ôn đới lục địa. d. Kiểu Địa Trung Hải.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhâ nền nông nghiệp Châu Âu phát triển

Nêu nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Châu Âu đạt kết quả cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát triển của ngành công nghiệp ở Châu Âu

Tại sao nói Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo? Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở Châu Âu?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay