châu phi

27 kết quả phù hợp trong mục châu phi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi

Câu 1: Tính trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể hiện như thế nào ?
Câu 2: Sự phân bố dân cư châu phi như thế nào ? Giải thích sự phân bố đó ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình châu Phi

Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu châu phi

Khí hậu châu Phi có những đặc điểm gì nổi bật?
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố dân cư của Châu Phi?

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
- Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư của Châu Phi?
- Những nguyên nhân xã hội nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của Châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc

CÂU 1
Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ?
(SGK Địa Lí 7, trang 63 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2
Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của Châu Phi ?
(SGK Địa Lí 7, trang 92, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
Câu 3
Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ? Hiện nay trên thế giới có các đại dương nào bao quanh các lục địa ?
(SGK Địa Lí 7, trang 81, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi.

Hãy nêu các cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi. Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chữ viết của người Phương Đông cổ đại

1. Chữ viết của người Phương Đông cổ đại ra đời từ nhu cầu
A. Ghi chép kiến thức và trao đổi kiến thức
B. Lưu giữ kiến thức và trao đổi kiến thức
C. Phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị
D. Ghi chép kiến thức và lưu giữ kiến thức.
2. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện sớm nhất ở
A. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á , Châu Phi
B. Ven bờ bắc Địa Trung Hải
C. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á
D. Châu Á và Địa Trung Hải

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi

Một trong những nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi là:
A. Hình dạng khối, núi chạy dọc ven biển
B. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
C. Có đường Xích đạo chạy qua
D. Vị trí châu Phi nằm khuất các hướng gió

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay thuộc khu vực:
A. Bắc Mỹ B. Trung Đông C. Nam Mỹ D. Châu Phi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm các nước kém phát triển ở Châu Phi

Nhóm các nước kém phát triển nhất nằm ở khu vực nào ở Châu Phi ?
A. Bắc Phi B. Nam Phi C. Hạ Sahara D.Tây Phi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung các nghành kinh tế châu phi

Các ngành kinh tế ở châu Phi có đặc điểm chung gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của châu Phi

Nêu đặc điểm khí hậu của châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm hình dạng lục địa của châu Phi

Trình bày đặc điểm về hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản của châu Phi?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí địa lý của việt nam

Việt Nam là một bộ phận của châu :
A. Âu . B.Phi . C. á. D. Mĩ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế - xã hội của các nước châu Phi?

Nêu những nét chính về sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi? Theo em hiện nay nhân dân châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Năm mệnh danh là năm châu Phi

Năm được mệnh danh là năm “ Châu Phi” :
A. 1959. B.1960. C. 1961. D.1962.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sông dài nhất châu Phi

Sông nào dài nhất Châu Phi ?
a. Sông Nin. B. Sông Công Gô.
c. Sông Ni-giê. D. Sông Dăm-bê-di.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vấn đề kinh tế của châu Phi

a. Trình bày vấn đề kinh tế của châu Phi và nguyên nhân kinh tế kém phát triển ?
b. Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có những thuận lợi gì cho phát triển kinh tế ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về khí hậu châu Phi

Trình bày những nét chính về khí hậu châu Phi? Nguyên nhân nào làm cho kinh tế xã hội châu Phi chậm phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình của châu Phi

Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Phi< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay