chế biến lương thực

1 kết quả phù hợp trong mục chế biến lương thực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nghành chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long

Vì sao ngành chế biến lương thực , thực phẩm lại chiểm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay