chí tuyến

5 kết quả phù hợp trong mục chí tuyến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng ngày đêm

a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất ?
b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí: Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hoạt động kinh tế cổ truyền

Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới hoang mạc.
Hoang mạc thường phân bố ở đâu? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của Đới nóng

Giới hạn của Đới nóng ?
A. Từ xích đạo đến chí tuyến Bắc B. Khoảng giữa hai chí tuyến
C. Từ xích đạo đến vòng cực D. Hai bên chí tuyến Nam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của đới nóng

- Vị trí: Nằm giữa 2 chí tuyến (từ23^{circ}acute{27}B đến 23^{circ}acute{27}N).
- Đặc điểm:
+ Nhiệt độ: cao (trung bình năm >20^{circ}C).
+ Mưa: nhiều (> 1000mm/năm).
+ Gió: Tín phong.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lãnh thổ của Châu Phi

Đại bộ phận lãnh thổ Châu Phi nằm ở giữa :
a. 2 Cực b. 2 vĩ tuyến c. Chí tuyến d. Kinh tuyến< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay