chiến dịch Hồ Chí Minh

1 kết quả phù hợp trong mục chiến dịch Hồ Chí Minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh

Hãy lấy dẫn chứng để chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miến Nam. Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay