chiến tranh đặc biệt

4 kết quả phù hợp trong mục chiến tranh đặc biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của kháng chiến chống Mỹ

Câu 1)
So sánh điểm giống nhau và khác nhau của hai chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.
Câu 2)
Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 1954-1975 ) của nhân dân ta .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kháng chiến chống thực dân pháp

Câu 1)
Em hãy cho biết lực lượng chủ yếu trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.
Câu 2)
Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945-1954 ) của nhân dân ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ

So sánh điểm giống nhau và khác nhau của hai chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lực lượng của chiến tranh đặc biệt

Em hãy cho biết lực lượng chủ yếu trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay